Menu

Cà Phê Việt

35.000 Đ

35.000 Đ

35.000 Đ

45.000 Đ

Cà Phê Ý

45.000 Đ

45.000 Đ

45.000 Đ

50.000 Đ

Đá Xay

Trà

Bingsu

Nước Ép Nhiệt Đới

Yogrut

Bánh

Gelato